คอนกรีตแห้งทีพีไอ M404

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นคอนกรีตเมื่อผสมน้ำใน
อัตราส่วนที่กำหนดสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัด ได้มากกว่า 350 ksc ใช้สำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้น ถนน ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน ตอม่อ เป็นต้น