คอนกรีตแห้ง 280 Ksc ตราอินทรี

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 280 Ksc ทรงลูกบาศก์

สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด280 Ksc ทรงลูกบาศก์สำหรับเททับหลัง เสาเอ็น พื้นลานจอดรถ