ติดตั้ง ประตูหน้าต่าง WINDSOR

฿600

ติดตั้ง ประตู หน้าต่าง WINDSOR ทุกรุ่น *ทั่วประเทศ* (ราคาต่อ ตร.ม.)

ติดตั้ง ประตู หน้าต่าง WINDSOR ทุกรุ่น *ทั่วประเทศ*

ประตู หน้าต่าง WINDSOR หลายรุ่น หลายขนาด ให้เลือก พร้อมบริการติดตั้ง  ทั่วประเทศ โทรเลย วันนี้  088-022-1938  (ภานรินทร์) หรือ สามารถเช็คราคาสินค้า  ประตู หน้าต่าง Windsor  ได้ที่  www.buildingmaterial.co.th

การให้บริการติดตั้ง

ประตู หน้าต่าง วินด์เซอร์  UPVC WINDSOR

 • ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขของทางเราทั้งหมดก่อน (ติ๊ก)
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโดยรวม

 • ค่าติดตั้ง ตร.ม. ละ 600 บาท รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • คิดบริการขั้้นต่ำเริ่มที่ 6 ตร.ม. เศษของ ตร.ม. คิดทุก ๆ 25 ตร.ม. เศษปัดขี้น (range > 6)
 • ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นผู้หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการจากทางเรา 3 % ในกรณีที่ซื้อเกิน 1,000 บาท
 • ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องเป็นผู้หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการ
 • ผู้ติดต้ังกำหนดทำงานวันละ 10 ตร.ม. ต่อสองคน ต่อวัน ถ้าต้องเข้างานมากกว่าปริมาณที่กำหนด  คิดค่าเดินทาง และค่าที่พักเพิ่มเติม โดยที่ลูกค้าจ่ายที่ช่างติดตั้งได้โดยตรง เช่น ปริมาณงาน 45  ตร.ม. จะใช้เวลาติดตั้ง 5 วัน จากช่าง 2 คน หากเกินจากที่กำหนด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกวันละ  1,000 บาท
 • อัตรานี้ คิดค่าติดตั้งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล นอกเหนือพื้นที่ คิดค่าเดินทางไป และกลับ กม. ละ 8 บาท และค่าที่พักคืนละ 1,000 บาท ต่อสองคน โดยลูกค้าชำระเพิ่ม กับผู้ติดตั้ง

มาตรฐานสินค้า

ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด

มาตรฐานอุปกรณ์ติดตั้ง

 1. โฟมเส้น
 2. สกรูหัวเห็ด
 3. พุกพลาสติก
 4. ปลั๊กอุดรูติดตั้ง 22 ชิ้น
 5. มือจับมุ้งกันแมลง
 6. สกรูยึดมือจับ มุ้งกันแมลง
 7. ลิ่มพลาสติก
 8. ฝาปิดรูระบายน้ำ 4 ชิ้น
 9. ซีลแลนท์

เงื่อนไขก่อนการติดตั้ง

 1. ลูกค้าส่งมอบแผนที่ แบบแปลน ระยะเวลาในการเข้าทำงาน
 2. ผู้ประสานงานฝั่งลูกค้า เบอร์ติดต่อ
 3. ผู้ติดต้ังเข้าตรวจสอบสภาพหน้างานและช่องเปิด 1 ครั้ง โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการแก้ไขให้พร้อมก่อน หากไม่พร้อม ทางผู้ติดต้ังจะคิดค่าตรวจหน้างานเพิ่ม ครั้งละ 1,000 บาท

เงื่อนไขการตรวจรับงาน

 1. ตรวจสอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นบนสินค้า
 2. ตรวจดูความเรียบร้อยของรอยต่อ ระหว่างวงกบกับงานผนัง
 3. ตรวจสอบแนววงกบ และกรอบบาน
 4. ตรวจสอบการ เปิด ปิด การใช้งาน
 5. แนะนำการใช้งาน และการดูแลรักษา
 6. ลูกค้าลงนามรับมอบในใบส่งมอบงาน และลงนามผ่านเว็บไซต์ (ส่งมอบกุญแจ (ถ้ามี))

เงื่่อนไขการรับประกัน ออกโดยผู้ผลิต
รับประกันสินค้า 10 ปี
รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี
รับประกันการติดตั้ง 1 ปี

หมายเหตุ

ค่าขนส่งคิดแบบเหมาจ่าย ตามประเภทของรถ (มีตาราง)