ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 41

TOA THINNER

ทินเนอร์ทำละลายเบอร์ 41 สำหรับ น้ำมันเคลือยแข็งพื้นไม่ปาร์เก้ SuperShield Extra Polyurethane ภายใน ภายนอก และ น้ำมันเคลือยแข็งพื้นไม่ปาร์เก้ TOA Polyurethane 1K ระบบ 1 ส่วน T-3000 ภายใน และ T-4000 ภายนอก