ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 43

TOA THINNER

เป็นทินเนอร์ที่เหมาะสมสำหรับผสมเจือจางในสี ทีโอเอ เฮฟวี่การ์ด ท๊อปการ์ดและสีโพลี่ยูรีเทน 2 ส่วน