ปูนก่อสำเร็จรูป ตราลูกดิ่ง

ปูนก่อสำเร็จรูป ตราลูกดิ่ง เป็นปูนก่อที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนด โดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆอีก ผลิตเพื่อใช้งานกับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคารเหนือระดับดิน ทั้งผนังรับน้ำหนักและผนังไม่รับน้ำหนัก ใช้ก่ออิฐทั่วไป เช่น อิฐมอญ อิฐซีเมนต์บล็อก และอิฐขาว ผลิตจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I มวลผสมคัดพิเศษหลายชนิด เช่น เม็ดทรายหยาบ คัดขนาด เพิ่มสารเคมีช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ สารช่วยในการยึดเกาะ
คุณสมบัติ
– เหนียว ก่อแน่น ยึดติดกับอิฐดี แข็งแรง เหมาะสำหรับงานคุณภาพ
– ลดพื้นที่การกองเก็บวัสดุ เนื่องจากพื้นที่น้อย ต้องการความรวดเร็วขนย้ายลำเลียง เตรียมงานสะดวก หน่วยงานเป็นระเบียบ สะอาด
– ลดปริมาณสูญเสียจากการกองทรายหน้างาน เนื่องจากฝนตกเกิดการชะล้าง
– ความแข็งแรงสูงสุด รับกำลังอัดที่ 28 วัน ได้มากกว่า 90 กก./ตร.ม.