ปูนซ่อมรอยแตกร้าว E ตราลูกดิ่ง

ปูนซ่อมรอยแตกร้าว ตราลูกดิ่ง Super-Flexible Cementitiousเป็นปูนที่ใช้ซ่อมป้องกันการแตกร้าวซ้ำจุดเดิมได้ทุกชนิด เช่น ผิวปูนแตกลายงาไม่มีการหลุดร่อน การแตกเป็นเส้นวิ่งลานไปยังจุดต่างๆ หรือการแตกจนก้อนอิฐขาด เป็นต้น ขนาดเส้นของการแตกมี ความกว้างตั้งแต่ 0.1-1 ม.ม. โดยสามารถใช้ซ่อมโดยวิธีการฉาบ ,ซ่อมโดยวิธีโป๊วรีดบางเฉพาะจุด ให้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. มีความยืดหยุ่นของปูนซ่อมได้ถึง 50 % ผิวเป็นสีขาว มีเม็ดทราย กลืนกับผิวปูนฉาบเดิม
คุณสมบัติพิเศษ
– ซ่อมรอยแตกร้าวของผนังอย่างถาวร ผสานเป็นเนื้อเดียวกับผิวปูนฉาบ
– ทนทานต่อแรงดึง มีความยืดหยุ่นสูงถึง 50% ไม่แตกร้าวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง หรือเกิดจากแรงสั่นสะเทือน
– สามารถใช้ฉาบวัสดุได้หลายชนิดยึดเกาะแน่นบนพื้นผิวคอนกรีต โลหะ กระจก ไม้ และพลาสติก ฯลฯ
– ทนแดด วัสดุทนทานต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต อายุการใช้งานยาวนาน
– ทนฝน ป้องกันน้ำฝนซึมผ่านตามรอยแตก