รางน้ำสำหรับเครื่องรีดพลาสติก

รหัสสินค้า : รางน้ำสำหรับเครื่องรีดพลาสติก
ลักษณะ : รางน้ำโปรไฟล์ทุกชนิดยกเว้นท่อพีวีซีสำหรับเครื่องรีดพลาสติก ใช้สำหรับทำให้ชิ้นงานแข็งตัวเมื่อออกมาจากโมล

  • ใช้งานหรับทำให้ชิ้นงานแข็งตัวเมื่อชิ้นงานออกมาจากโมล ทำมาจากวัสดุคุณภาพความยาวโดยประมาณ 3 เมตร

หมายเหตุ :

  1. ต้องระบุขนาดของสินค้าด้วยว่ากว้างทำไหร่ ชิ้นงานเป็นแบบไหน เพื่อให้ผลิตได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  2. ใช้สำหรับโปรไฟล์ทุกชนิด ยกเว้น ท่อพีวีซี
SKU: รางน้ำสำหรับเครื่องรีดพลาสติก Category: