เสือมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานซ่อมแซมอเนกประสงค์ เนื้อปูนสีเทา

คุณสมบัติเด่น
น้ำหนัก 5 (กก.)
– ความหนา 5 มิลลิเมตร 0.5 ตารางเมตร/ 5 กิโลกรัม
– ความหนา 10 มิลลิเมตร 0.25 ตารางเมตร/ 5 กิโลกรัม
– ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/ถุง