เสือมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์ขาว

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานซ่อมแซมอเนกประสงค์ เนื้อปูนสีขาว

คุณสมบัติเด่น
น้ำหนัก 5 (กก.)
– ความหนา 5 มิลลิเมตร 0.6 ตารางเมตร/ 5 กิโลกรัม
– ความหนา 10 มิลลิเมตร 0.3 ตารางเมตร/ 5 กิโลกรัม
– ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/ถุง