เสือเดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว หล่อหินทราย

ปูนซีเมนต์ขาวสำหรับงานหล่อตกแต่งและงานหล่อหินทรายโดยเฉพาะ ตอบรับการสร้างสรรค์งานตามจินตนาการ ด้วยคุณสมบัติไหลเข้าแบบง่าย ฟองอากาศน้อย และมีระยะเวลาแห้งตัวเหมาะสมในการถอดแบบ

คุณสมบัติเด่น
น้ำหนัก 40 (กก.)