เสือเดคอร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป Color Skim Coat (ฉาบแต่งผิวสี) สีขาว

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ตกแต่งผนังโดยเฉพาะ มีสีในตัว เหมาะสำหรับฉาบปิดผิวเป็นชั้นสุดท้าย สามารถฉาบได้บางตั้งแต่ 1 – 3 มิลลิเมตร ผนังที่ได้จึงเรียบเนียนเป็นพิเศษ หรือทำลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้กับห้องโดยไม่ต้องทาสีทับ

คุณสมบัติเด่น
น้ำหนัก 25 (กก.)
– ผนังที่ได้มีความเรียบเนียนเป็นพิเศษ เนื้อปูนมีสีในตัว
– สามารถฉาบเป็นชั้นสุดท้าย ที่ความหนาตั้งแต่ 1 – 3 มิลลิเมตร
– สามารถฉาบได้พื้นที่ 10 ตารางเมตร ที่ความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร (ปริมาณพื้นที่ในการฉาบขึ้นกับความหนา)