เสือเดคอร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป Color Render (ฉาบสี) สีขาว 2MM WORM SURFACE

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตกแต่งผนังโดยเฉพาะ เนื้อปูนมีสีในตัว สามารถเลือกปริมาณและขนาดของวัสดุผสม เพื่อให้พื้นผิวที่ออกมามีลักษณะเฉพาะตัว หรือทำลวดลายตามการออกแบบและฝีมือของช่าง

คุณสมบัติเด่น
น้ำหนัก 25 (กก.)
– ปูนฉาบสี เนื้อปูนมีสีในตัว เหมาะตกแต่งผนังชั้นสุดท้าย
– เนื้อปูนผสมวัสดุผสมปูนซีเมนต์ ซึ่งให้ผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
– สามารถฉาบได้บาง ตั้งแต่ 1 – 3 มิลลิเมตร
– ฉาบได้ 10.93 ตารางเมตร ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร (พื้นที่ในการฉาบขึ้นกับความหนาของการฉาบ)