Non-Shrink Grout ชนิดฉาบ ตราลูกดิ่ง

เป็นปูนซีเมนต์ที่ใช้สำหรับงานฉาบ เพื่อยึดน็อตสำหรับงานติดตั้งเครื่องจักร และโครงสร้างงานเทยึด ระหว่างคอนกรีตกับคอนกรีต เหล็กรับแรงดึง และอื่นๆมีคุณสมบัติพิเศษ ใช้มวลผสมทรายละเอียดคัดพิเศษ ไม่หดตัว เพิ่มประสิทธิภาพงานฉาบ