Non-Shrink Grout ชนิดเท ตราลูกดิ่ง

เป็นปูนซีเมนต์ที่ใช้สำหรับงานฉีดหรือเท เพื่อยึดน็อตสำหรับงานติดตั้งเครื่องจักร และโครงสร้างงานเทยึด ระหว่างคอนกรีตกับคอนกรีต เหล็กรับแรงดึง และอื่นๆใช้มวลผสมเป็นทรายหยาบคัดพิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานเท