ทีโอเอ ไฟเบอร์ ซีเมนต์ ไพรเมอร์

สีงานไม้ ไม้ฝา

สีรองพื้นสำหรับไม้ฝาสำเร็จรูปโดยเฉพาะ ยึดเกาะบนไม้ฝาได้ดีเยี่ยมด้วย Super Adhesion เทคโนโลยี เสริมการยึดเกาะระหว่างไม้ฝาและสีทับหน้า ป้องกันน้ำซึมเข้าสู่เนื้อไม้ 100%