ซุปเปอร์ชิลด์ มาเจสติค โกลด์ ชนิดเงาพิเศษ

SuperShield MAJESTIC GOLD

สีทองซุปเปอร์ชิลด์ มาเจสติคโกลด์ สีน้ำอะครีลิคทองคำ เปล่งปลั่งดั่งทองคำบริสุทธิ์ เกรดดีที่สุดจากทีโอเอ เหมาะสำหรับพื้นผิวประเภทปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ โบสถ์ เจดีย์ ศาลา ช่อฟ้า ใบระกา พระพุทธรูป