สีรองพื้นกันสนิมแดง โกเบ

สีรองพื้นกันสนิมแดง KOBE Anti Corrosive Red Oxide Primer

สีรองพื้นกันสนิมเทา โกเบ เป็นสีรองพื้นที่มีเรดออกไซด์ ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี เหมาะสำหรับทารองพื้นโลหะทั่วไป