Ben-Tone Enamel

สีเคลือบเงาเบ็นโทน ทาง่าย ลื่นแปรง จบงานเร็ว

สีเคลือบเงา คงทนต่อทุกสภาวะอากาศ ทาง่ายได้พื้นที่มาก เนื้อสีสวยสดให้ประสิทธิภาพความเงางามปราศจาก สารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย สำหรับทาภายนอกและภายใน