Beger CeramicClean primer #1299

สีรองพื้นปูนเก่าเบเอร์ เซรามิก คลีน สูตรน้ำกลิ่นไม่ฉุน เหมาะสำหรับทาภายในบ้าน

รองพื้นสูตรน้ำ สำหรับทาภายใน ผลิตจากอะคริลิกพิเศษ เพิ่มความคงทนให้ผิวฟิล์ม