ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส

เป็นน้ำยาผสมปูนทรายเพื่อเพิ่มความเหนียวลื่น ทำให้ฉาบง่าย ไม่แตกร้าว และเพิ่มแรงยึดเกาะในการก่ออิฐ ทำให้ผนังแข็วแรงมากขึ้น