ทีโอเอ 211 คอนกรีต พลัส

เป็นน้ำยาลดน้ำ ใช้ผสมคอนกรีตช่วยทำให้มีคุณสมบัติทึบน้ำ (ใช้น้ำน้อยลงในส่วนผสม แต่มีความข้นเหลวที่เหมาะสม) เหมาะกับงานคอนกรีตทุกชนิด ตั้งแต่งานฐานราก เสา คาน ดาดฟ้า งานพื้นคอนกรีต ห้องใต้ดิน ห้องน้ำ อ่างเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ  หรืองานคอนกรีตอื่นๆ ที่ต้องการกันซึม