มุงกระเบื้องหลังคา

รับงานค่าแรง มุงกระเบื้องหลังคา : 

  • กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย  ตารางเมตรละ  135  บาท
  • กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย  ตารางเมตรละ  165  บาท
  • กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย  ตารางเมตรละ  185  บาท
  • กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย  ตารางเมตรละ  175  บาท
  • กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย  ตารางเมตรละ  130  บาท

เงื่อนไข : 

  1. หน้างานลูกค้าต้องเตรียมโครงสร้างไว้ให้เรียบร้อย
  2. ราคานี้รวมยิงแปร, ปูฟอยส์พร้อมครอบ (ไม่รวมวัสดุ)
  3. ความสูงไม่เกิน 10 เมตร
  4. รับประกัน 5 ปี
  5. รับงานเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น