Soil Booster Moisture Lock

    ฿159 (รวม VAT แล้ว)

    Soil Booster Moisture Lock เก็บความชื้นและสารละลายปุ๋ยในดินให้อยู่นานมากขึ้น ช่วยเพิ่มปริมาณอากาศให้ดินมีความร่วนซุย เพื่อเพิ่มอัตราการดูดใช้ธาตุอาหารส่งผลให้พืชเติบโตแข็งแรงและติดดอกออกผลดีขึ้น

    Category: Tags: , แบรนด์: