ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 71

TOA THINNER

ทินเนอร์ทำละลายเบอร์ 71 เหมาะสำหรับสีพ่นอุตสาหกรรม แลคเกอร์เงา แลคเกอร์ด้าน สีพ่นรองพื้นเทา และสีแห้งเร็วทุกชนิด