ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง

สำหรับงานเกร้าท์ ซ่อมรูโพรงช่องว่างในงานคอนกรีต งานเทฐานเครื่องจักร เสาคอนกรีต เสาเหล็ก สะพาน งานฝังหรือยึดเหล็กเส้น งานประกอบผนังหล่อสำเร็จ งานรอยต่อโครงสร้าง
ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว รับกำลังอัดสูง700 กก./ซม.2 ที่อายุ 28 วัน สำหรับงานเกร้าท์คอนกรีต งานรอยต่อโครงสร้าง เกร้าท์ฐานเครื่องจักร