Tag Archives: TOA Fandeck

TOA Color World Expert New Fandeck พัดสีเล่มใหม่จาก TOA 2023

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเปลี่ยนไป รวมถึงมีทฤษฎีสีใหม่ ๆ เกิดขึ้น TOA จึงได้พัฒนา และ Update เฉดสีใหม่ โดยแบ่งกลุ่มของเฉดสีออกเป็น 9 หมวดหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยแต่ละหมวด [...]