อินทรีซุปเปอร์บล๊อก 5.0 ซม.

อิฐมวลเบาอินทรีซุปเปอร์บล๊อก 5.0 ซม.