Ben-Tone Alkali Resisting Primer E-1000

สีรองพื้นปูนใหม่ เบ็นโทน อี-1111 ทนกรด ทนด่าง ป้องกันเชื้อรา

ผลิตจากสารอะคริลิกพิเศษที่มีความคงทนต่อความเป็นด่าง ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะกับงานรองพื้นภายนอกและภายใน