NanoPro Shield Alkali Resistance Primer# 9999

สีรองพื้นปูนกันด่างอะคริลิก สีนาโน โปรชิลด์ เบอร์ 9999 สีกึ่งเงา สวยทน เช็ดล้างได้

ผลิตจากสารอะคริลิกพิเศษที่มีความคงทนต่อความเป็นด่าง ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะกับงานรองพื้นทั้งภายนอกและภายใน