BegerShield Diamond Supergloss Enamel Primer #BD-2010

ใช้งานกับพื้นผิวเหล็กที่มีความชื้นสูง เพิ่มการยึดเกาะของฟิล์มสี แห้งเร็ว ทาทับง่าย

สีน้ำมันรายแรกที่ไม่มีสารปรอท ตะกั่ว และ โลหะหนัก ทั้งสีรองพื้นและสีทับหน้า