CB64A ถ่าน B80195 Makita

฿480

CB-64A ถ่าน B-80195 มากีต้าMakita

ยีห้อ : มากีต้า Makita

ใช้กับ เครื่องมืองช่าง มากีต้า MAKITA  รุ่น  …
906, 3706, 4327, 4329, 6010B, 6409, 6411, 6412 ,6413, 6700N ,6801DB, 6802BV, BO3700, BO3710, BO3711
BO4510, BO4540, BO5010, BO5040, BO5041, DD2001, DP4700, GV5000, GV6000, GV6010, MUH355G, 9035, JV0600

ใช้กับ เครื่องมืองช่าง แมคเทค MAKTEC  รุ่น …
MT431, MT650, MT651, MT921, MT923

*ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง*