Beger A-100 Water Repellent Gloss

น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึมเบเยอร์

น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึมเบเยอร์ A-100

น้ำยาเคลือบแบบใส เหมาะสำหรับเคลือบอิฐ หิน ผนังปูนขัดมัน ช่วยให้ทนทานต่อน้ำ ความชื้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของเชื้อรา และตะไคร่น้ำ