คอนกรีตแห้ง 240 Ksc ตราอินทรี

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 240 Ksc ทรงลูกบาศก์

สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด240 Ksc ทรงลูกบาศก์สำหรับเททับหลัง เสาเอ็น พื้นลานจอดรถ