ทินเนอร์ยูริเทน ชนิด 2 ส่วน ทีโอเอ เบอร์ 43N

TOA POLYURETHANE THINNER

เป็นน้ำมันใช้สำหรับผสมโพลียูริเทนชนิด 2 ส่วน ช่วยให้ฟิล์มสีเรียบเนียน มีความสะดวกและเหมาะสมต่อการใช้งาน