อินทรีเพชร

อินทรีเพชร…ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพทำให้ปูนเม็ดที่ใช้ผลิตปูนอินทรีเพชร มีองค์ประกอบทางเคมที่ช่วยเสริมให้มีความแข็งแรงได้สูง และมีการพัฒนากำลังอัดได้เร็ว

สำหรับงานโครงสร้าง
• มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น
• สามารถถอดแบบได้รวดเร็วกว่า
• ได้ปริมาณชิ้นงาน หรือ แผนการทำงานเสร็จได้รวดเร็วขึ้น
• เพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนแรงงาน