ทีโอเอ สีพ่นพื้นแห้งเร็ว

สีงานไม้ เฟอร์นิเจอร์

สีแห้งเร็วประเภทแลคเกอร์ สามารถกลบรายกระดาษทราย บนสีโป้วได้