Beger Skim Coat 102 : สีขาว

เบเยอร์ สกิมโค้ท 102 อะคริลิกผสมเสร็จใช้ฉาบเรียบปรับพื้นผิว ใช้งานง่าย ช่วยประหยัดเวลา

อะคริลิกสำเร็จรูป เพื่องานฉาบบาง พร้อมใช้งาน
ด้วยเนื้ออะคริลิกที่มีความหนาแน่น จึงทำให้พื้นผิว
เนียนเรียบ แข็งแกร่ง และมีความยืดหยุ่นในตัว
สำหรับการใช้งานภายนอกและภายใน