Beger Super Contact Primer B-1700

สีรองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ ซุปเปอร์ คอนแทค ไพรเมอร์ บี-1700 สีรองพื้นปูนเก่าสูตรผสมผงสี ช่วยประหยัดสีทับหน้า

น้ำยารองพื้นผสมผงสี ทำให้ตรวจสอบงานได้ง่ายสำหรับปูนเก่า ประสานผนังปูนสีเก่าและสีใหม่ให้เป็นเนื้อเดียวกัน กลบมิดดีเยี่ยม สำหรับรองพื้นปูนเก่า