เครื่องปิดผิวประตู (Anchor Stamping Line)

รหัสสินค้า : เครื่องปิดผิวประตู (Anchor Stamping Line)
คุณสมบัติของเครื่อง :

  • Max wrapping material width : 300mm
  • Max processing thickness : 60mm
  • Min processing length : 600mm
  • Feeding speed : 0-30m/min
  • Glue spreading power : 0kw
  • Driven power : 1.5kw
  • Heating power : 10kw
  • Machine weight : 2000kg
  • Max wrapping material roll diameter : 400mm
  • Dimension : 700x2000x4500mm
SKU: เครื่องปิดผิวประตู (Anchor Stamping Line) Category: