Tag Archives: ต่อเติมบ้าน

“สมาร์ทบอร์ด” ต่อเติมงานก่อสร้างสุดง่าย

คิดจะทำให้ผังบ้านชัดๆ “สมาร์ทบอร์ด” ต่อเติมงานก่อสร้างสุดง่าย ช่วยได้กว่าที่คิด งานก่อสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะบ้านเรือน อาคารชุด ร้านโชห่วย แม้แต่ห้างร้านนั้น จะต้องมีสมาร์ทบอร์ดอยู่เสมอ ซึ่งมันมีความสำคัญในการจัดสัดส่วนสิ่งที่ก่อสร้างได้อย่างลงตัว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดวางโดยใช้เวลาที่รวดเร็ว ทนต่อแรงกระแทก จัดรูปง่าย ทนน้ำทนแดด [...]