Monthly Archives: May 2022

10 วัสดุก่อสร้างสำหรับสร้างโรงงานที่จำเป็น

10 วัสดุก่อสร้างสำหรับสร้างโรงงานที่จำเป็น สำหรับการก่อสร้างโรงงานนั้น สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงควรเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้าง ที่ไม่สามารถเน้นแต่ความสวยงามได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูในเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัย ความทนทานในระยะยาว และราคา ดังนั้นหากคุณคิดจะสร้างโรงงาน ควรพิจารณาวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นเพื่อป้องกันงบประมาณที่บานปลายจากวัสดุที่ไม่จำเป็น วัสดุก่อสร้างที่จำเป็นในการสร้างโรงงาน คอนกรีต ในการสร้างโรงงานโดยทั่วไปจะใช้พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป หากเป็นโรงงานขนาดเล็กจะใช้เป็นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ [...]

ศาลพระภูมิยุคใหม่ ทันสมัย ปี 2565 ดีไซน์ได้ตามบ้านคุณ

ศาลพระภูมิยุคใหม่ ทันสมัย ปี 2565 ดีไซน์ได้ตามบ้านคุณ คนไทยมีความเชื่อที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย จนเกิดการตั้ง “ศาลพระภูมิ” ขึ้น เพื่ออัญเชิญพระภูมิที่ดีเข้ามาสิงสถิต ให้มาช่วยปกปักคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง จากเดิมศาลพระภูมิจะเป็นทรงไทย [...]

เลือกให้เป็น ชักโครกแบบไหนดีต่อสุขภาพ

เลือกให้เป็น ชักโครกแบบไหนดีต่อสุขภาพ ในอดีตเรายังคงใช้ส้วมแบบนั่งยอง ซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรที่สะดวกมากนัก เสี่ยงทั้งอาการปวดเข่า รวมถึงบ่อเกิดที่ทำให้เกิดโรคไม่พึงประสงค์แบบที่เราไม่รู้ตัว เนื่องจากการนั่งในท่าดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับระบบลำไส้ของมนุษย์ เป็นบ่อเกิดของโรคท้องผูก มะเร็งลำไส้ และปัญหาต่าง ๆ ด้านระบบขับถ่ายอีกมากมาย จึงเกิดเป็น “ชักโครก” [...]