Tag Archives: เช่าโกดังสำเร็จรูป

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าโกดังสำเร็จรูป

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าโกดังสำเร็จรูป ปัจจุบันทางเลือกของผู้ประกอบการที่อาจจะมีต้นทุนไม่มาก แต่ต้องการคลังสินค้าเพื่อเก็บหรือไว้สำหรับกระจายสินค้าไปยังจุดต่อ ๆ ไป ซึ่งหากต้องสร้างโกดังขึ้นมาเอง จะต้องมีค่าใชจ่ายจำนวนมหาศาลมาพร้อมกับกฎเกณฑ์ ข้อระเบียบอีกเพียบ ดังนั้นแล้ว การเช่าโกดังสำเร็จรูปจึงเกิดขึ้น แต่เพื่อน ๆ รู้ไหม แม้ว่าจะเป็นเพียงการเช่าแต่เราก็จะต้องรู้และเข้าใจการทำสัญญาการเช่านี้ด้วยค่ะ ตามไปเรียนรู้พร้อมกันเลย [...]