Tag Archives: เพดานฉาบเรียบ

8 ขั้นตอนติดตั้ง ‘โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ'(ซีไลน์) เข้าใจง่าย ทำได้เอง

1.กำหนดระดับฝ้าเพดาน โดยการยึดฉากระดับกับ กำแพง ตามระดับ ความสูงที่ต้องการให้รอบห้อง 2.ยึดฉาก 2 รู กับท้องเพดานด้วยพุกเหล็ก โดย เว้นระยะห่างไม่เกิน 1.20 เมตร 3.ปลายอีกด้านประกอบลวดสังกะสีกับสปริงปรับ ระดับ [...]