เหล็กกล่อง วัสดุก่อสร้างที่ต้องใส่ใจในการเลือกเพื่อ “กันสนิม”

เหล็กกล่อง วัสดุก่อสร้างที่ต้องใส่ใจในการเลือกเพื่อ “กันสนิม”

เหล็กกล่อง…วัสดุก่อสร้างที่ต้องใส่ใจในการเลือกเพื่อ “กันสนิม”

เหล็กกล่องจัดว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นมาก และแทบทุกกลุ่มอาชีพจะขาดเหล็กกล่องไม่ได้เลย เพราะเป็นวัสดุที่ซื้อง่าย ก่อสร้างเองง่ายด้วยตนเอง และนิยมในงานโครงสร้างเบาๆ มากกว่าที่จะเป็นโครงสร้างหนัก มันมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่า “เหล็กกล่องแป๊บเหลี่ยม” ซึ่งมันมีลักษณะที่เด่นชัดจะมีทรงสี่เหลี่ยมและมีลักษณะเป็นท่อกลวงๆ ออกมาชัดเจน ทำให้เวลาก่อสร้างจะเข้ารูปได้สม่ำเสมอ ไม่โดดหรือไม่อ่อนจนหลุดง่ายจนเกินไป อีกทั้งการหาซื้อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมยังหาซื้อง่าย จึงกลายเป็นเหล็กกล่องราคาถูก ที่ใครทำงานช่างต่างๆ เลือกซื้อเหล็กกล่องได้สะดวกตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ แน่นอนว่ามีทั่วประเทศ และสามารถสั่งได้ตามช่องทางออนไลน์ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล

การผลิตเหล็กกล่อง เกิดจากการนำคอยล์ที่เป็นเหล็กใช้ทำในอุตสาหกรรมเหล็กกล้า มาสู่กรรมวิธีแบบรีดเย็น เพื่อให้เป็นเหล็กแผ่นก่อนจะทำเป็นเหล็กม้วนรีดเย็น แล้วนำมาดัดรูปทรง และรีดออกมาให้เป็นรูปกล่อง หรือลักษณะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส บางเหล็กกล่องก็ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ได้ขนาดมาตรฐานจนมีลักษณะเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมตามที่เห็นในร้านขายวัสดุก่อสร้าง แน่นอนว่ามันคล้ายๆ ท่อแป๊บแต่เป็นเหล็กกล่องแป๊บเหลี่ยมแทน วิธีการเลือกซื้อเหล็กกล่องราคาถูกและมีคุณภาพนั้น อาจจะเป็นเรื่องที่คิดหนักพอสมควร เพราะสมัยนี้ราคาเหล็กขึ้นสูงจนน่าตกใจ

วิธีในการเลือกซื้อเหล็กกล่อง…จะเลือกยังไงไม่ให้เกิดสนิม

  1. ลักษณะก่อสร้าง เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจะเป็นเหล็กรูปพรรณ ซึ่งลักษณะการก่อสร้างที่นิยมใช้เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมหรือเหล็กกล่องแป๊บเหลี่ยม ไม่ว่าจะเป็นการทำกันสาด การทำโครงหลังคาเหล็ก ทำคานเหล็ก แม้แต่โครงสร้างอาคารก็ต้องมีเหล็กกล่องเข้ามาช่วยเพื่อวางโครงก่อนก่อสร้างจริงอีกด้วย
  2. เลือกขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เพราะเหล็กกล่องจะต้องดูขนาดพื้นที่ที่ใช้ ยิ่งหนามากยิ่งขนาดใหญ่มาก โดยจะดูตรงที่ความกว้าง ความยาว ความหนาของเหล็กที่มีหน่วยเป็นนิ้วหรือมิลลิเมตร (inch/mm) ซึ่งช่างส่วนมากจะเรียกเป็นนิ้วมากกว่า และดูความยาวมาตรฐานจะมีหน่วยเป็นเมตร (m) เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานในการก่อสร้าง ทั้งนี้ความหนาควรใช้เกจ์วัดความหนา (Thickness Gauges) จะบอกค่าละเอียดกว่าเวอร์เนียร์ (Vernier Calipers)
  3. ปริมาณที่ใช้ว่าจะใช้เหล็กเท่าไหร่ ถ้าอยากได้เหล็กกล่องราคาถูกอาจจะต้องดูการคำนวณค่าจัดส่ง หากส่งตรงจากร้านวัสดุก่อสร้าง หรือส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งว่าจะใช้เหล็กจำนวนเท่าไหร่ แล้วคำนวณค่าจัดส่งตามระยะทาง หากมีค่าจัดส่ง สามารถต่อรองได้อีกด้วย แต่ในออนไลน์จะต้องเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้ซื้อ ในข้อนี้แนะนำให้ซื้อตามร้านขายวัสดุก่อสร้างโดยตรง เพื่อที่จะได้เห็นสภาพเหล็กกล่องตรงๆ และดูเนื้อว่าเป็นเหล็กใหม่หรือไม่
  4. ไม่ควรซื้อเหล็กกล่องแป๊บเหลี่ยมในฤดูฝน หรือช่วงที่มีอากาศชื้นจากน้ำค้าง เพราะความชื้น หรือการมีน้ำเข้ามาเป็นปัจจัย จะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหว่างเหล็กกล่อง น้ำ และออกซิเจน จะทำให้เหล็กกล่องมีสนิมขึ้น ทำให้ทำงานก่อสร้างไม่สวย และเสี่ยงอันตรายมากหากเกิดผุกร่อนออกมา ก่อนเลือกซื้อจะต้องดูตรงนี้ทุกครั้งก่อนการเลือกซื้อ และจะต้องระมัดระวังน้ำเข้าอยู่เสมอ

ลักษณะการใช้งานนั้นต้องบอกตรงๆ ว่ายิ่งเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมหนามากเท่าไหร่ น้ำหนักจะมากเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าจะใช้น้ำหนักในปริมาณเท่าใด รูปแบบงานจะทำในรูปแบบไหน แต่การใช้เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมนั้น ลักษณะสี่เหลี่ยมของมันจะช่วยให้การขึ้นโครงง่าย และเข้ามุมที่เหมาะสม การเลือกขนาด การคำนวณราคาค่อนข้างหาง่าย และกำหนดน้ำหนักที่เหมาะสมได้มากกว่า ส่วนมากการเลือกซื้อมักจะเป็นเหล็กกล่องสีดำ เนื่องจากเป็นสภาพเดิมจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และป้องกันการเกิดสนิมในระดับหนึ่ง ทำให้สามารถขึ้นโครงก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม ส่วนราคาของมัน ถ้ากรณีเหล็กกล่องราคาถูกนั้นจะอยู่ที่ขนาดเป็นหลัก โดยเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็ก จะมีราคาถูก ส่วนเหล็กกล่องที่มีขนาดใหญ่จะมีราคาสูงกว่า ทั้งนี้ก่อนจะวางแผนก่อสร้างหรือใช้เครื่องมือ อยากให้ปรึกษากับผู้ชำนาญก่อนการลงมือจริงๆ เพื่อที่เราจะได้คำนวณราคา ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเหล็กกล่องแป๊บเหลี่ยมที่เหมาะสม การดำเนินงานการก่อโครงสร้างจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยค่าใช้จ่ายจะต้องเหมาะสม และการนำวัสดุก่อสร้างที่ใช้ เกรดจะต้องไม่ต่ำจนเกินไป เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานหลายๆ ปี แม้แต่การเลือกซื้อเหล็กกล่องก็เช่นกัน จะต้องเลือกเหล็กกล่องที่มีความใหม่ และสภาพดี จะต้องไม่เกิดสนิมแม้แต่จุดเดียวเช่นกัน

วัสดุก่อสร้างออนไลน์ วัสดุก่อสร้างราคาถูก เพิ่มกำไรให้ธุรกิจก่อสร้าง ลดต้นทุนค่าวัสดุ ด้วยระบบการสั่งซื้อออนไลน์ ผ่าน shophometoday.com