Category Archives: คลังสินค้า

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าโกดังสำเร็จรูป

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าโกดังสำเร็จรูป ปัจจุบันทางเลือกของผู้ประกอบการที่อาจจะมีต้นทุนไม่มาก แต่ต้องการคลังสินค้าเพื่อเก็บหรือไว้สำหรับกระจายสินค้าไปยังจุดต่อ ๆ ไป ซึ่งหากต้องสร้างโกดังขึ้นมาเอง จะต้องมีค่าใชจ่ายจำนวนมหาศาลมาพร้อมกับกฎเกณฑ์ ข้อระเบียบอีกเพียบ ดังนั้นแล้ว การเช่าโกดังสำเร็จรูปจึงเกิดขึ้น แต่เพื่อน ๆ รู้ไหม แม้ว่าจะเป็นเพียงการเช่าแต่เราก็จะต้องรู้และเข้าใจการทำสัญญาการเช่านี้ด้วยค่ะ ตามไปเรียนรู้พร้อมกันเลย [...]

โครงสร้าง Cellular Beam คืออะไร

โครงสร้างเซลลูลาร์ บีม (Cellular beam) คือ โครงสร้างคานที่มีช่องเปิดเป็นรูปวงกลมเรียงต่อกันเป็นระยะตลอดแนวคาน ผลิตโดยการแปรรูปจากเหล็กรูปพรรณหน้าตัดเอชบีม (H-Beam) หรือเหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide-Flange) นำมาตัดด้วยเครื่อง CNC ในส่วนเอว (Web) และเชื่อมประกอบขึ้นใหม่ [...]