Tag Archives: คลังสินค้า

โครงสร้าง Cellular Beam คืออะไร

โครงสร้างเซลลูลาร์ บีม (Cellular beam) คือ โครงสร้างคานที่มีช่องเปิดเป็นรูปวงกลมเรียงต่อกันเป็นระยะตลอดแนวคาน ผลิตโดยการแปรรูปจากเหล็กรูปพรรณหน้าตัดเอชบีม (H-Beam) หรือเหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide-Flange) นำมาตัดด้วยเครื่อง CNC ในส่วนเอว (Web) และเชื่อมประกอบขึ้นใหม่ [...]