Tag Archives: ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน ตัวช่วยชั้นดี ในช่วงหน้าร้อน

ฉนวนกันความร้อนเป็นวัสดุที่ใช้ในการป้องกันการถ่ายทอดความร้อน ทั้งนี้ผ่านกระบวนการการนำ, การพา, และการสัมผัสรังสี. วัสดุเหล่านี้ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการลดการสูญเสียความร้อนหรือความเย็นในอาคาร, รถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, และในแหล่งผลิตพลังงานอื่น ๆ. ตัวอย่างของวัสดุฉนวนกันความร้อนรวมถึงฉนวนแก้ว, ฉนวนหิน, โฟมเฟือง, โฟมโพลีสไตรีน (EPS), โฟมโพลิยูรีเทน, [...]