Tag Archives: รีโนเวทบ้าน

รีโนเวทบ้านที่ตอบโจทย์คนสูงวัย ดีต่อใจทุกคนในครอบครัว

รีโนเวทบ้านที่ตอบโจทย์คนสูงวัย ดีต่อใจทุกคนในครอบครัว การออกแบบบ้าน หรือการรีโนเวทพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบันกำลังมาแรงตามกระแสของสังคมสูงวัยนอกเหนือจากเรื่องของดีไซน์ ต้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ รวมถึงความสะดวกสบายและใช้งานได้จริง ในส่วนของการวางแปลนบ้านตลอดจนวัสดุที่ใช้งานต้องเอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานตลอดเวลา  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงการปรับบ้านสำหรับผู้สูงอายุ ควรยึดหลัก 5 ข้อ ด้วยกัน ขอแนะนำแนวทางการปรับปรุงบ้าน ดังนี้  1.       ความปลอดภัย [...]