Tag Archives: แอร์เสียงดัง

แอร์เสียงดัง

การที่แอร์มีเสียงดังอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ถ้าแอร์มีเสียงดัง ควรทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อตรวจหาสาเหตุ หากไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ควรปรึกษาเซอร์วิสเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการซ่อมแอร์เพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซมให้ถูกต้องและปลอดภัย. วิธีแก้แอร์เสียงดัง มีดังนี้ สำหรับเสียงแอร์ดังแก๊กๆ เกิดจากเสียงการตัดของแมกเนติก ซึ่งมักเกิดจากการติดตั้งแอร์ไว้ด้านเดียวกับศีรษะที่ใช้นอน วิธีแก้ไขคืออาจต้องเปลี่ยนการติดตั้งให้อยู่ตรงปลายเตียงหรือห่างจากจุดที่ศีรษะเรานอนหน่อย วิธีแก้ไขเบื้องต้น หากลองทำตามวิธีแก้ไขเบื้องต้นแล้ว แอร์ยังไม่หายเสียงดัง [...]